Chuyên nghiệp trong quản lý vận hành, ZEZ Invest

Quản lý vận hành
Quản lý vận hành

178 Lượt xem

Với kinh nghiệm của ZEZ Invest, quản lý vận hành là quá trình điều phối và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của một tổ chức, công ty hoặc hệ thống để đảm bảo hoạt động hiệu quả và ổn định. Nó bao gồm việc xác định, triển khai và duy trì các quy trình, chính sách, quy định và tiêu chuẩn để đạt được mục tiêu cụ thể.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng