Dự án du lịch sinh thái tầm Quốc Gia

ZEZ Invest hoạch định và phát triển Khu Du Lịch Sinh Thái - Tầm Quốc Gia từ năm 2024

ZEZ Invest, minh họa hoặch định ý tưởng dự án du lịch sinh thái và bất động sản du lịch tương lai.

Giai đoạn 2024 - 2026  

Công ty ZEZ Invest đã định ra và thiết lập mô hình khu du lịch dã ngoại mang tầm quốc gia

 • Tổng diện tích dự kiến từ 300 đến 500 ha. 

 • Vị trí địa lý khu vực phía nam từ khu vực Khánh Hòa, Dak Lak trở về đến mũi Cà Mau. 

 • Thời gian triển khai từ xây dựng đến khai thác giai đoạn 1 là 18 tháng. 

 • Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án là 48 tháng. 

 • Doanh thu dự kiến năm đầu tiên là 250 tỷ đồng. Mỗi năm tăng trưởng doanh thu là 50%.

 • Thời gian hoàn vốn dự kiến là 48 tháng kể từ ngày tổng thể dự án hoạt động chính thức.

ZEZ Invest, minh họa hoặch định ý tưởng dự án du lịch sinh thái và bất động sản du lịch tương lai.

♦ Trong quá trình thiết lập mô hình khu du lịch, công ty ZEZ Invest đã thực hiện các giai đoạn 1 tiền khả thi

 • Lập đề án phát triển, lập kế hoạch kinh doanh và FS 

 • Lập hồ sơ quy hoặch mặt bằng bố trí công năng khai thác và kinh doanh.   

 • Thiết lập quy trình pháp lý đầu tư, gọi vốn. 

 • Thiết kế tên và logo, hệ thống thương hiệu cho dự án.

♦ Khi được cấp đất để đầu tư, công ty ZEZ Invest tiến hành các bước tiếp theo: 

 • Thiết kế kiến trúc

 • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Xin phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500

 • Nộp hồ sơ xin được thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình

 • Phê duyệt đấu nối (Giao thông, PCCC, DTM)

 • Phê duyệt dự án đầu tư nhà ở

 • Ký quỹ

 • Thu hồi, giao đất

 • Thẩm duyệt TKTC

 • Đóng tiền sử dụng đất

 • Làm sổ đỏ đứng tên công ty 

 • Xin giấy phép xây dựng.

ZEZ Invest, minh họa hoặch định ý tưởng dự án du lịch sinh thái và bất động sản du lịch tương lai.


Đã thêm vào giỏ hàng