ZEZ Invest | Tài Chính | Bất Động Sản | Du Lịch

ZEZ với 5 năm kinh nghiệm trong đầu tư và phát triển các dự án công nghiệp, bất động sản, trải nghiệm trực tiếp và đúc kết nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn từ hoạch định đến thi công cho nhiều công trình lớn trên tại Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

  • Hoạch định phương án phát triển dự án phục vụ mục tiêu kinh doanh
  • Tư vấn xây dựng thiết kế xây dựng khách sạn, văn phòng, resort, khu du lịch, chùa, nhà thờ.
  • Thi công hoàn thiện từ đo vẽ đến bàn giao công trình.
  • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý xây dựng, pccc, nghiệm thu.
  • Quản lý khai thác tòa nhà, khách sạn, condotel, resorts, cụm villa.

Sứ mệnh

         Zez Invest ra đời đặt ra sứ mệnh sứ mệnh:

  • Mang đến giải pháp và lợi ích thực tế cho quý khách hàng.
  • Kiến tạo nên mỗi công trình là một tác phẩm.
  • Chứng minh hiệu quả thực tế từ tài chính đến thi công & dễ dàng tái sử dụng.

Tầm nhìn

         ZEZ Invest hoạt động & vươn đến các mục tiêu 

  • Đứng trong 500 doanh nghiệp cung cấp giải pháp từ ý tưởng đến hiện thực công trình.

Giá trị cốt lõi

  • Kinh doanh bằng sự tử tế.

Đã thêm vào giỏ hàng