ZEZ FARM & FOOD

ZEZ Farm to Food là một mô hình hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm nhằm tối ưu hóa và tăng cường sự liên kết giữa nguồn cung cấp thực phẩm (nông dân, trang trại) và người tiêu dùng cuối cùng. Mục tiêu của mô hình này là giảm độ trung gian trong chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng tính minh bạch và an toàn thực phẩm, đồng thời hỗ trợ nông dân địa phương và bảo vệ môi trường.

ZEZ Food & Farm là công ty đầu tư trực tiếp và vận hành chuỗi quán ăn, nhà hàng tại TPHCM và Hà Nội. Chủ động nguồn cung rau và thịt sạch từ Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Dak Nông.

Điểm chính của mô hình ZEZ Farm to Food:

1. Tăng Tính Minh Bạch:

  **Nguồn Gốc Rõ Ràng:** Mô hình Farm to Food đặt sự chú trọng vào việc theo dõi nguồn gốc của thực phẩm. Thông tin về nơi sản xuất, quy trình nuôi trồng hoặc chế biến được cung cấp một cách minh bạch cho người tiêu dùng.

2. **Tối Thiểu Hóa Trung Gian:**

 **Loại Bỏ Bước Trung Gian Không Cần Thiết:** Farm to Food giảm bớt số lượng các bước trung gian trong chuỗi cung ứng, giúp giảm giá thành và tăng lợi nhuận cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.

3. **Hỗ Trợ Nông Dân Địa Phương:**

 **Liên Kết Trực Tiếp với Nông Dân:** Mô hình này thường xuyên tạo cơ hội cho người tiêu dùng mua trực tiếp từ nông dân địa phương. Điều này giúp nông dân có giá trị thêm và giảm tác động của các trung gian.

4. **An Toàn Thực Phẩm và Chất Lượng:**

   **Kiểm Soát Chất Lượng:** Farm to Food có thể có các tiêu chuẩn chất lượng cao, đặt ra các nguyên tắc về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và vận chuyển.

5. **Hỗ Trợ Phát Triển Bền Vững:**

   **Bảo Vệ Môi Trường:** Mô hình này thúc đẩy các phương thức sản xuất và vận chuyển thực phẩm bền vững, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

6. **Cộng Đồng Địa Phương:**

  **Hỗ Trợ Kinh Tế Địa Phương:**

Farm to Food có thể tạo ra cơ hội kinh doanh cho cộng đồng địa phương, hỗ trợ tăng cường kinh tế và phát triển cộng đồng.

Mô hình và công ty ZEZ Farm to Food không chỉ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm, mà còn mục tiêu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ để đảm bảo tính bền vững, minh bạch và an toàn trong hệ thống thực phẩm.


Đã thêm vào giỏ hàng